Scannen


In een sigarenkistje bewaarde Jos van Gorkum knipsels uit tijdschriften, schetsen en blauwdrukken van verschillende voorwerpen die met de houtdraaibank te vervaardigen waren. Hieronder bevonden zich ook diverse prijslijsten van postorder catalogi, om de waarde bij te houden van de dingen die hij maakte. Hij liet dit kistje na aan zijn zoon (de vader van Klaas), voordat hij in 1997 stierf, met het idee dat het ooit nog wel eens van pas zou kunnen komen.